Zasady wyceny zleceń

 

Wycena

Podstawą wyceny jest projekt wykonawczy.

Dokumentacja projektowa musi zawieraćmiędzy innymi:

 • Klasę ekspozycji
 • Założenia co do przewidywanych obciążeń
 • Układ spadków posadzki (kopertowanie)
 • Opis wykończeń przyściennych i progów
 • Rzędne progów i odwodnień
 • Opis sposobu wykonania trudnych i krytycznych miejsc takich jak dylatacje mechaniczne, wpusty, przejścia rur instalacyjnych, przepusty kablowe, itp.

Cena i rozliczenie

Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.

Cena obejmuje :

 • ocenę i przygotowanie podłoży
 • przygotowanie stanowiska roboczego,
 • dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,
 • obsługę sprzętu,
 • zabezpieczenie elementów nie przeznaczonych do obróbki,
 • przygotowanie materiałów,
 • uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
 • naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót
 • usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów

Standardowa cena nie obejmuje :

 • demontażu przed robotami i montażu po wykonaniu robót elementów, które wymagają zdemontowania w celu wykonania prac
 • zabezpieczenia elementów maszyn , urządzeń pozostawianych w miejscu prac
Jesteś w: Intro / Posadzki / Zagadnienia dodatkowe / Zasady wyceny
Made by eximius.pl, 2010