Naprawy dylatacji

 

profos-pl_akcesoria-podlogowe_systemy-dylatacyjne_clipboard23.jpg

We współczesnych obiektach przemysłowych nacisk na wydajność pracy wymaga zwiększenia częstotliwości i prędkości wszystkich operacji. Oznacza to także zwiększone natężenie i większą prędkość ruchu wózków po zakładzie. Taka sytuacja stanowi dodatkowe zwiększone obciążenie dla wszystkich elementów posadzki, zwłaszcza dylatacji oraz dla poruszających się po niej urządzeń transportowych.

Dylatacje są dodatkowo silnie obciążone konsekwencjami pośpiechu w realizacji inwestycji przez:

  • przedwczesne wypełnienie dylatacji materiałem elastycznym
  • zastosowanie materiałów bardzo sprężystych i miękkich jako materiałów ostatecznych (ma to na celu skompensowanie ruchów płyty betonowej występujących ze szczególną intensywnością zwłaszcza w pierwszym okresie "życia" posadzki betonowej.) a nie o określonym czasie eksploatacji
  • błędy wykonawcze.

W efekcie niezabezpieczone krawędzie dylatacji ulegają uszkodzeniom. Pozornie jedynym mankamentem jest brak estetyki. Jednakże poprzez otwarte szczeliny do wnętrza wpadają przeróżne zanieczyszczenia, pośród których ziarna piasku i wyłupanego z krawędzi betonu mogą powodować naprężenia i dalsze poważniejsze uszkodzenia posadzki.

Firma PROFOS korzysta z elastycznych systemów polimocznikowych stosowanych szczególnie do bardzo szybkiej instalacji w dylatacjach konstrukcji betonowych, w tym dylatacjach przeciwskurczowych, wymagających krótkiego przestoju, a temperatura otoczenia ogranicza zastosowanie innych polimerów. Oferowane przez nas produkty pozwalają na przywrócenie ruchu 30-45 minut po zakończeniu montażu!

Nasze materiały niepowodujące zanieczyszczenia, nie zawierają żadnych rozpuszczalników, katalizatorów, lub podobnych dodatków, dlatego są wolne od emisji. Połączenie w doskonałych własności mechanicznych, elastyczności i szybkości reakcji to najważniejsze przyczyny, dla których warto zlecić renowację dylatacji firmie PROFOS.

Przykłady możliwych czynników niszczących dylatacje

Mechaniczne obciążenie przemieszczaniem się elementów budowli, ruchem elementów zabudowy, obciążenie komunikacją powoduje:

  1. Odkształcenie przyległych elementów
  2. Zastosowanie szorowarek, zamiatarek, wysokociśnieniowych urządzeń czyszczących
  3. Występowanie zagrożeń rozwoju pleśni, tworzącej się w niesprzyjających warunkach wentylacyjnych Zaniedbanie dylatacji może prowadzić do całej gamy uszkodzeń np. dalszego osłabienia krawędzi betonu lub osadzania się agresywnych płynów na izolacji poziomej posadzki i niszczenia betonu od jego spodniej strony.
Jesteś w: Intro / Posadzki / Renowacje / Naprawy dylatacji
Made by eximius.pl, 2010