Ekspertyzy techniczne

 

Skuteczna naprawa posadzki jest możliwa wyłącznie po prawidłowym ustaleniu przyczyny uszkodzeń. W obiektach wielkoprzemysłowych istotne znaczenie mają lokalne czynniki niszczące, skala natężenia ruchu oraz warunki technologiczne instalacji. Są to warunki daleko odbiegające od tych jakie panują w laboratoriach przygotowujących receptury rozwiązań podłogowych dla warunków typowych. Również projekty brak danych często zastępują założeniami .

W sytuacji postępujących uszkodzeń i ponawianych bezskutecznych napraw oferujemy usługi opracowania ekspertyzy stanu posadzki, zwłaszcza z zabezpieczeniem chemoodpornym, obejmujące w szczególności:

  • Identyfikację zagrożeń
  • Inwentaryzację stanu istniejącego
  • Ocenę zachowania wymaganych reżimów technologicznych
  • Jednorodność warstw posadzkowych i podłoża
  • Sprawdzenie zgodności wykonawstwa z założeniami projektowymi i ofertą lub umową
  • Przygotowanie zaleceń eksploatacyjnych
  • Opracowanie technologii naprawy
  • I inne wg bieżących ustaleń.

W pracy wykorzystujemy najnowsze metody diagnostyczne nieinwazyjne. Współpracujemy z renomowanymi laboratoriami i ośrodkami akademickimi.

Jesteś w: Intro / Ekspertyzy
Made by eximius.pl, 2010